مقایسه ايمونوآنالايـزرها

    دکتر محمد معتمد   اهميت ايمونوآنالايزرها روز به روز در آزمايشگاه‌هاي پزشكي بيشتر  مي‌شود. بيش از يك دهه از ورود اولين نسل ايمونوآنالايزرها به ايران مي‌گذرد. در اين ...