مقایسه ايمونوآنالايـزرها

مقایسه ايمونوآنالايـزرها

 

 

دکتر محمد معتمد

 

اهميت ايمونوآنالايزرها روز به روز در آزمايشگاه‌هاي پزشكي بيشتر  مي‌شود. بيش از يك دهه از ورود اولين نسل ايمونوآنالايزرها به ايران مي‌گذرد. در اين مدت تعداد نسبتا زیادی  از آزمايشگاه‌هاي بزرگ با اين دستگاه تجهيز شده و به ارائه خدمات پرداخته‌اند. گرچه تنوع ايمونوآنالايزرها در بازار داخلي زياد نيست ولي از آنجايي‌كه يك تجهيز گران‌قيمت محسوب مي‌شود لذا دقت در انتخاب آن در مرحله قبل از خريد كاملا ضـــروري مي‌باشد، چرا كه اگر مشخصات دستگاه با الزامات كاري آزمايشگاه تطابق نداشته باشــد هزينــه زيـادي به هدر مي‌رود. يكي از كارهايي كه در ميان انجمن‌هاي علمــي آزمايشگاهــي در غـــرب معمـول است معرفـــي ويژگــي‌هاي تجهيزات آزمايشگاهي از ابعاد مختلف است. كالج پاتولوژيست‌هاي آمريكا (CAP) در اين زمينه به معرفــي 22 برند از ايمونوآنالايـزرها پرداخته است. برخي از  اين برندها داراي مدل‌هاي مختلفي هستند كه با احتســاب تك تك اين مــدل‌ها، تعداد اين دستگاه‌هاي به 64 مي‌رسد. CAP تلاش نموده است كه حتي‌الامكان با استفاده از ملاك‌هاي قابل سنجش و به طور بي‌طرفانه خصوصيات تجهيزات را معرفي نمايد و مزيت يا عدم مزيت هيچ دستگاهي را به خواننده القاء ننمايد. بديهي است با استفاده از يك الگوي قابل سنجش خواننده مي‌تواند بر حسب نياز و امكانات خود دست به انتخاب بزند. در اين‌جا  ما بر اساس اطلاعاتي كه CAP ارائه نموده است به مقايسه 4 دستگـاه كه در بازار داخلي هم شناخته شده هستند پرداختــه‌ايم. شما مي‌توانيــد بر اساس فرمت همين جدول دستگاه‌هاي ديگر را هم به ليست اضافه نموده و مقايسه كنيد. بديهي است كه براي انتخاب نهايي صرفا نمي‌تــوان بر اســاس اين جدول اقدام نمود چرا كه شرايط مصرف كننده داخلي در موارد ذيل، توسط اطلاعات ارانه شده توسط CAP قابل تطابق نيست:

دستگاه‌هاي ديگر را هم به ليست اضافه نموده و مقايسه كنيد. بديهي است كه براي انتخاب نهايي صرفا نمي‌تــوان بر اســاس اين جدول اقدام نمود چرا كه شرايط مصرف كننده داخلي در موارد ذيل، توسط اطلاعات ارانه شده توسط CAP قابل تطابق نيست:

1- قيمت دستگاه: قيمت داخلي دستگاه به دلايل مختلف ممكن است با نرخ جهاني آن منطبق نباشد لذا ايــن فاكتــور بايــد به طــور جداگــانه توسط مصرف كننده داخلي مد نظر قرار گيرد.

2- هزينه نگهداري و خدمات پس از فروش و نيز قيمت كيت‌ها و معرف‌ها هم عواملي هستند كه بايد بر اساس شرايط داخلي محاسبه گردند.

3- انجام به موقع سرويس و تعميرات دستگاه نيز فاكتوري است كه به شركت داخلي عرضه كننده دستگاه بستگي دارد. هيچ دستگاه خوبــي بــدون تيم پشتيباني و فني  معتبر، كارآيي نخواهد داشت و  خوشنامي و تعهد  نمايندگي داخلي اهميتي فراتر از خود برند دارد.

4- تاثير پذيري از تحريم‌ها و شرائط سياسي نيز از جمله فاكتورهايي است كه توسط مصرف‌كننده داخلي بايد مد نظر باشد.

 

 

 

 

دانلود فایل PDF