حذف فهرست آزمایشگاه‌های همکار تجهیزات پزشکی از پورتال imed/ دسترسی به فهرست از طریق آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس عادل احمدزاده کارشناس گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به اینکه مرجع تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو و همچنین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌باشد و فهرست آزمایشگاه‌های مورد تایید از طریق پورتال رسمی این مراکز اعلام می‌گردد، لذا فهرست آزمایشگاه‌های همکار اداره کل تجهیزات پزشکی از سامانه imed حذف گردید و آدرس مراکز یاد شده جایگزین فهرست حذف شده خواهد شد. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از فهرست آزمایشگاه های دارای پروانه بهره برداری صادره از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به پورتال www.fda.gov.ir و در خصوص آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه تایید صلاحیت صادره از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به پورتال http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal مراجعه نمایند.