برگزاری ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در 9 مهر ماه 1398

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، ششمین کنگره تخصصی وسومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات -Hospital Build & Facility Management- درتاریخ 9 الی10 مهرماه 1398به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سلامت و پیشگامان ساخت بیمارستان درمرکز همایشهای بین المللی رازی به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجمع خیرین سلامت کشور و انجمن کنترل عفونت و بامشارکت و همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دفترتوسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و نهادهای ذیربط در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. کنگره داراری امتیاز بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای مدیران و کارشناسان بوده و کارگاه های تخصصی در آن برگزار خواهد شد. محورهای کنگره و اطلاعات کارگروه های کنگره، در وب سایت اختصاصی کنگره به آدرس www.hospitalbuild.ir در دسترس عموم می باشد. ثبت نام کلیه شرکت کنندگان درکنگره و کارگاه ها ازطریق سایت اختصاصی کنگره www.Hospitalbuild.ir و فرصت ارسال فرم های ثبت نام ازطریق نمابر 02177653700 و تلفن 02177653705 لغایت1398/06/30 است. در صورت نیاز به کسب امتیاز بازآموزی، لازم است ثبت نام ازطریق سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت نیز انجام شود. اطلاعات بیشتر با عضویت در وب سایت کنگره و همچنین کانال کنگره به آدرس hospitalbuild@ قابل دریافت است.